Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VADs Achieve Poland's Highest Safety Certification (EN/PL)

A visual alarm device (VAD) from Eaton's LX range, now certified by CNBOP
Cwmbran, 
Jan 08, 2015
 – 

(EN) Power management company Eaton, today announced that its Fulleon product line has gained certification from CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej), the Polish government’s chosen fire safety certification body, for its LX range of visual alarm devices (VADs). The announcement of compliance with Poland’s most stringent certification in fire protection further strengthens the LX range’s high standards of safety. 

“This certification not only credits the extremely high standards of safety provided by the product range, but also Eaton’s ongoing commitment to providing customers with solutions that meet the highest possible industry safety standards,” said Peter Regan, product marketing manager, Eaton. “We are delighted to have gained the CNBOP certification in Poland for our LX range of beacons.”

Poland’s CNBOP is a Notified Body for the European Commission under Directive 89/106/EEC within construction. It works to improve fire safety by conducting and providing technical assessments of the performance of products for use in fire protection. The LX range of VADs had to go through a rigorous technical performance evaluation to gain CNBOP certification. 

Eaton’s LX range with patented lens technology was initially introduced to meet the requirements of the recently enforced EN 54-23 standard, a uniform standard for VADs to improve life safety in high noise areas and increase notification for the hearing impaired. The EU standard, which came into effect in January 2014, requires that a light level of 0.4 lux per square metre is dispersed across the entire area.

The LX range of devices is based on familiar Fulleon product platforms with backwards compatibility available for a number of variants providing easy installation and the reassurance of reliability and efficiency. The range is comprised of six products that include both wall mounted and ceiling application devices. All products are fitted with patented lens technology that overcomes the challenge of developing a device that distributes a range of light coverage of 7.5 meters whilst still remaining energy efficient.

Eaton was one of the first companies to market with a low current solution that meets the demanding requirements of EN 54-23 and has also launched a campaign to help raise awareness of the new legislation across the industry. As part of the campaign, Eaton has made a number of information resources available, such as an online specifying tool to help professionals determine which products are required for a given installation, a beacon placement template that overlays scale drawings for ease of use and a pocket guide to the EN 54-23 standard.

 


(PL) Eaton – firma specjalizująca się w zarządzaniu energią  informuje, że sygnalizatory VAD  linii Fulleon LX otrzymały certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej- rządowej jednostki certyfikującej wyroby służące ochronie  przeciwpożarowej). Potwierdzenie zgodności urządzeń z najbardziej rygorystycznym polskim certyfikatem przeciwpożarowym umacnia wysokie standardy bezpieczeństwa produktów serii LX.

"Ten certyfikat nie tylko uznaje wyjątkowo wysoki standard bezpieczeństwa, który zapewnia gama produktów LX, ale także nieustające zaangażowanie firmy Eaton w dostarczanie naszym klientom rozwiązań spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa" twierdzi Peter Regan, product marketing manager w firmie Eaton. "Uważamy uzyskanie certyfikatu CNBOP dla rodziny sygnalizatorów LX za duży powód do zadowolenia".

CNBOP to polski organ notyfikowany przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy budowlanej 89/106/EEC. Działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego poprzez przeprowadzanie i dostarczanie ekspertyz technicznych oceniających działanie produktów stosowanych do ochrony przeciwpożarowej. Urządzenia sygnalizacji optycznej gamy LX musiały przejść rygorystyczny proces diagnozy swoich technicznych możliwości, aby uzyskać certyfikat CNBOP.

Seria produktów LX marki Eaton z opatentowaną technologią soczewek została początkowo poddana próbie na zgodność z egzekwowanym od niedawna standardem EN 54-23, jednolitym dla urządzeń VAD, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obszarach o wysokim poziomie hałasu oraz polepszenie notyfikacji dla osób niedosłyszących. Standard UE, który wszedł w życie w styczniu 2014 wymaga, aby światło na poziomie  0.4 luksa na metr kwadratowy było rozproszone w całym obszarze działania.

Linia urządzeń LX bazuje na znanych platformach produktów Fulleon, z kompatybilnością wsteczną dla wielu wariantów, zapewniającą łatwiejsza instalację oraz gwarancję niezawodności i wydajności. Gama składa się z sześciu produktów, obejmując zarówno urządzenia montowane na ścianie, jak i na suficie. Wszystkie z nich są wyposażone w opatentowaną technologię soczewki, będącą skuteczną odpowiedzią na wyzwanie stworzenia urządzenia, które pokrywa światłem obszar 7,5 metrów, pozostając jednocześnie energooszczędnym. 

Eaton to pierwsza firma na rynku, która może pochwalić się rozwiązaniem niskoprądowym spełniającym wysokie wymagania normy EN 54-23, a także rozpoczęła kampanię na rzecz poprawy świadomości na temat nowych przepisów w całej branży. Jako część kampanii Eaton udostepnił wiele informacyjnych zasobów, takich jak internetowe narzędzie pomagające specjalistom określić, jakie produkty są potrzebne do danej instalacji, wzór umieszczenia sygnalizatorów, który może być nałożony na rysunki w skali, co jest dużym ułatwieniem, oraz kieszonkowy przewodnik o standardzie EN 54-23.